Especialistes

Un ampli equip professional metge i terapeutes, constitueixen la nostra plantilla i vetllen pel benestar dels nostres pacients

Fisioterapeuta

El fisioterapeuta és un professional sanitari amb formació universitària. Les seves competències queden recollides en la Llei d'Ordenació de Professions Sanitàries. Títol de Grau en Fisioteràpia (quatre anys).

Segons la Confederació Mundial per a la Fisioteràpia, la fisioteràpia té com a objectiu facilitar el desenvolupament, manteniment i recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de l'individu o grup de persones a través de la seva vida.

Es caracteritza per buscar el desenvolupament adequat de les funcions que produeixen els sistemes del cos, on el seu bon o mal funcionament repercuteix en la cinètica o moviment corporal humà. Intervé, mitjançant l'ús de tècniques científicament demostrades, quan l'ésser humà ha perdut o es troba en risc de perdre, o alterar de forma temporal o permanent, l'adequat moviment, i amb això les funcions físiques. Sense oblidar-nos del paper fonamental que té la Fisioteràpia en l'àmbit de la prevenció per a l'òptim estat general de salut.

Metge rehabilitador

La rehabilitació és una especialitat mèdica que concerneix el diagnòstic, avaluació, prevenció i tractament de la incapacitat, encaminada a facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional i d’independència possible en persones amb el risc de desenvolupar una discapacitat.

La seva activitat es centra fonamentalment en les malalties i problemes que afecten els sistemes musculoesquelètic, neurològic, cardíac-vascular i respiratori.

Entre els pacients que tractem, molts tenen traumatismes o lesions musculoesquelètiques com per exemple la cervicalgia, lumbàlgia, espatlla dolorosa o tendinitis. També tractem a pacients amb malalties neurològiques com el ictus, esclerosi múltiple, lesió medul·lar i Parkinson.

Metge traumatòleg

El metge traumatòleg, com el seu nom indica, és aquell que es dedica a la branca de traumatologia.

La traumatologia és la branca de la medicina que s'especialitza en els traumatismes i en les seves conseqüències. Els experts en traumatologia, coneguts com a traumatòlegs, estudien les lesions que es produeixen en l'aparell locomotor.
Traumatologia

Malgrat que el nom d'aquesta disciplina al·ludeix directament als traumes (lesions generades per agents mecànics), la traumatologia també es dedica a altres classes de lesions i trastorns. D'aquesta manera, concentra la seva atenció en tot allò que pot incidir en el normal funcionament de l'aparell locomotor.

Reumatòleg

Un reumatòleg és un metge internista que es dedica al diagnòstic i tractament de les malalties de l'aparell locomotor, constituït pel conjunt d'ossos, músculs i articulacions. Aquestes malalties de l'aparell locomotor es diuen també malalties reumàtiques, i són un conjunt de al voltant de 200 processos mèdics, antigament considerats erròniament com a lleus ja que poden invalidar, i també posar en risc la vida del pacient.

Les malalties reumàtiques més freqüents són la artrosis, el dolor lumbar crònic, l'osteoporosi, els diferents tipus d'artritis (reumatoide, espondilitis, colagenosis, gota…), les tendinitis i la fibromiàlgia.

Podòleg

El podòleg és el professional sanitari que prevé, diagnostica i tracta els problemes del peu, i s'ocupa de la seva cura integral i de la seva relació amb la resta del cos.

L'estructura i el funcionament dels peus són molt complexos i li exigeixen al podòleg profunds coneixements en diferents matèries, així com les habilitats i aptituds necessàries per a realitzar i elaborar qualsevol tipus de tractament del peu mitjançant els procediments terapèutics propis de la seva disciplina.

Logopeda

El logopeda és el professional que s'encarrega de la prevenció de les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu, l'audició i les funcions orals associades (respiració, masticació i deglució).

Terapeuta ocupacional

La teràpia ocupacional i els seus professionals, els terapeutes ocupacionals, ajuden les persones al llarg de les seves vides a participar en les activitats i tasques que volen i necessiten realitzar, per mitjà de la utilització terapèutica d'activitats diàries (ocupacions). Algunes intervencions comunes en teràpia ocupacional inclouen ajudar nens en situació de discapacitat a participar en l'escola i situacions socials, ajudar les persones que s'estan recuperant de lesions i proporcionar serveis per a adults majors que estan experimentant canvis cognitius i físics.

EQUIP AMB EXPERIÈNCIA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

Dr. Manuel Marín Alcaine

Direcció de serveis mèdics

  • Metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació.
  • Professor de Patologia Reumatològica a l’Escola Universitària Gimbernat (Universitat Autònoma de Barcelona) en la Diplomatura i Grau en Fisioteràpia i de diversos post-graus.
  • Membre de la “ Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears “
  • Membre de la “Societat Catalana de Rehabilitació i Medicina Física”
Contacte

Testimonios

ELS NOSTRES PACIENTS ENS AVALEN 

93 384 76 60

Implementat sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015