Skip to main content

REHABILITACIÓ DE L’ICTUS

L’organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’ictus com una síndrome clínica presumiblement d’origen vascular, que es caracteritza pel desenvolupament ràpid de signes d’afectació neurològica focal ( algunes vegades global) i que duren mes de 24 hores o porten a la mort.

Fases de rehabilitació de l’Ictus

La rehabilitació de l’ictus representa una demanda a nivell ambulatòria, però sobre tot a nivell domiciliari.

En la fase aguda del ictus els/las  pacients son internades en hospitals d’aguts.  Si el pacient ho  precisa seguiment continuo  a centre sociosanitari.
Quant el pacient ja es al seu domicili, pot seguir rehabilitació en regim domiciliaria o ambulatòria.

La rehabilitació deurà abastar tots els àmbits

També hi ha la possibilitat de seguir en centres de dia.
Sempre fent rehabilitació en tots els àmbits d’ingrés

Tot això es fa per donar una continuïtat en tot el procés de rehabilitació i de la necessitat de fer-ho d’aquesta manera per a la millora del pacient.

La derivació a rehabilitació tant de ambulatòria com domiciliaria , es des de :

 • Atenció Primària
 • Atenció especialitzada
 • Atenció sociosanitària
 • Atenció Hospitalització a Domicili, entre d’altres.

Donades les seqüeles que pot produir un Ictus, les persones  implicades en la derivació al servei de rehabilitació serien:

 • Medicina Hospitalària
 • Medicina Familiar i Comunitària
 •  Medicina Física i Rehabilitació
 • Logopèdia
 • Oftalmologia
 • Neuropsicologia
 • Asistencia social i Ortopèdia.

Què és pretén aconseguir amb aquestes mesures?

 • màxima independència en les AVD
 • màxim confort en l’adaptació a l’entorn i reintegració a la vida familiar, social i laboral.

Quines son las 3 P del ictus:

 1.  Atenció  precoç ( codi  ictus)
 2. Rehabilitació precoç
 3. Prevenció secundaria ( evitar nou ictus)
Bibliografia: – Superar el ictus. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut – Guia pràctica clínica sobre la prevenció primària i secundaria del Ictus. Ministeri Sanitat i Consum.
IRITEB
× Servicios Privados