Skip to main content

LA TELEMEDICINA D’IRITEB:  Visita Telemàtica

Per a IRITEB la prioritat en la seva activitat és sempre la protecció i benestar dels nostres pacients. La nostra preferència sempre ha estat i continua sent, la visita presencial al pacient.

Però la pandèmia COVID-19, ha creat una conjuntura social i sanitària que ha fet necessari que ens plantegem altres maneres d’abordar l’atenció al pacient. Sempre amb l’objectiu d’oferir als nostres pacients la major seguretat i eficiència del sistema.

No obstant això, no volem que aquesta seguretat, impedeixi atendre d’alguna manera les malalties i diversos patiments de les persones que ens ho sol·liciten.
Dins d’aquest esforç, s’emmarquen les visites telemàtiques, que davant les actuals circumstàncies, han estat recomanades per les autoritats.

Oferim  rehabilitació ambulatòria i domiciliària presencial

En tots els nostres centres IRITEB, oferim tant rehabilitació ambulatòria com domiciliària presencial. Al que actualment plantegem per a ambdues, la possibilitat de combinar tant visita presencial com telemàtica, en funció de les característiques del procés i circumstàncies del pacient.

Com funciona la telemedicina en rehabilitació?

Tal com aconsellen les directrius europees: la telemedicina en rehabilitació, és una aproximació o complement a les actuacions presencials.

És per això que durant la pandèmia, s’ha posat en marxa aquest sistema de telemedicina en IRITEB. El que ha suposat un gran esforç econòmic, amb despeses en mitjans i personal que ha hagut de treballar i mantenir-se en actiu durant aquesta crisi.

Personal de direcció, metges, fisioterapeutes i secretaria s’han bolcat per a analitzar cas per cas, dissenyant un pla de tractament i seguiment individual per a cada pacient.

D’aquesta manera hem pogut evitar que el malalt quedi abandonat a la seva sort a causa de l’actual pandèmia.

Així doncs, aquestes visites telemàtiques, són el primer graó del seu pla de tractament que continuarà segons les circumstàncies i les autoritats sanitàries ens permetin i aconsellin.

Per tot això, actualment disposem de 2 tipus de visites:

 • La visita telemàtica
 • La visita presencial

Totes dues en realitat passen a ser visites híbrides perquè seguint les directrius citades, el pacient serà de nou revisat i avaluat per l’equip, d’una manera contínua, quan realitza el seu període de RHB, sigui aquest domiciliari o ambulatori i en finalitzar. Proporcionant a més, les instruccions i consells adequats per al manteniment de la seva salut d’acord amb la seva patologia.

PROTOCOL VISITES TELEMÀTIQUES

Al seu torn, les visites telemàtiques poden tenir 2 formats:

 • Visita telefònica
 • Vídeo consulta a través d’un canal totalment segur i propi d’IRITEB

La visita telemàtica no és un fet aïllat o protocol·lari. És el primer acte mèdic del procés de RHB per als nostres pacients.

OBJECTIUS:

 • Evitar desplaçaments inicials innecessaris per a aquells pacients que per la seva edat o circumstàncies es podrien veure perjudicats
 • Minimitzar  el risc de contagis
 • Agilitar les primeres visites per a aquells pacients amb patologies cròniques o que requereixen períodes de “record” en el seu RHB
 • Realitzar una completa anamnesi de les seves patologies de fons i circumstàncies socials que puguin influir en el seu procés de rehabilitació
 •  En pacients amb patologies cròniques o ja coneguts en el servei, permet actualitzar les seves dades i canvis en les seves circumstàncies vitals que puguin influir en el tractament
 • Permet, en agilitar les visites, detectar precoçment canvis en els estats de salut que poguessin influir en la RHB
 • Iniciar la pauta de tractament personalitzat per a aquest pacient  amb les  activitats de AVD i exercicis a casa si fos necessari.
 • Preparar  i explicar al pacient la finalitat, objectius i en què consistirà el seu RHB presencial
 • És una aproximació o complement de les visites presencials

Dr. J. M. Marín Alcaine
Director Mèdic d’IRITEB

IRITEB
× Servicios Privados