Skip to main content

Hem actualitzat el programari de l’únic aparell (IMOOVE) de reeducació propioceptiva programable que combina el moviment el.líptic i esfèric, permetent un treball coordinat de EESS, EEII i raquis.

Actualment, IRITEB és l’únic centre de Catalunya que disposa d’aquesta tecnologia d’última generació, i que proporciona excel·lents resultats en el tractament de patologia d’esquena entre d’altres.

IRITEB
× Servicios Privados