Tarifas privadas

Estem especialitzats en l’aparell locomotor, sent centre de referència a la zona del Barcelonès Nord i Maresme

SERVEIS PRIVATS

IRITEB ofereix la possibilitat de fisioterapeutes personals

VISITES MÈDIQUES

FISIOTERÀPIA

LOGOPÈDIA I PODOLOGIA

RX

ALTRES SERVEIS

93 384 76 60

Implementat sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015