TECARTERAPIA -INDIBA

La “tecarteràpia” fa referència a una teràpia física basada en l’ús d’una corrent de radiofreqüència en torn a 0,5 MHz (diatèrmia) , amb elèctrodes capacitius i resistius, en combinació amb teràpia manual. Tecar es l’acrònim de Transferència Elèctrica Capacitiva i Resistiva

En les dos últimes dècades el seu ús s’ha fet cada cop més freqüent i s’ha relacionat amb l’esport d’elit.

Degut a la seva capacitat d’escurçar el temps de recuperació en un gran número de lesions. La tecarteràpia (diatèrmia) és un mètode de electroteràpia d’alta freqüència que combina el pas de radiofreqüència amb teràpia manual.

A diferencia de moltes altres formes d’electroteràpia, els beneficis de la tecarteràpia deriven del fet de que la corrent no es transmet per contacto directe, sinó pel moviment d’atracció i repulsió de càrregues elèctriques.

Aquesta acció crea una estimulació intensa a nivell cel·lular (s’augmenta la tassa metabòlica del teixit tractat, es multiplica i optimitza la proliferació, diferenciació i maduració cel·lular), accelerant els processos de reparació natural del cos. La bioestimulació dels teixits pot generar hipertèrmia i vasodilatació, amb augment en el flux sanguini que provoca reducció del dolor, disminució de la tensió muscular i el drenatge d’edemes.

Així mateix el pas de radiofreqüència genera efectes analgèsics directes relacionats amb el reequilibri iònic en els teixits i la inhibició dels nociceptors perifèrics.

També s’aconsegueixen efectes específics sobre la creació de col·lagen i elastina, millorant substancialment la qualitat del teixit miofascial. Aquí es on la teràpia ofereix major diferència enfront d’altres tipus d’electroteràpia.